Diesel Railcar Simulator

Diesel Railcar Simulator Class 37

Diesel Railcar Simulator – en togsimulator som tar for seg British Railways med dieselmotorvogner («railcars») fra 1960-tallet.


Timevis med spilletid – Simulatoren har over 250 rutetabeller/aktiviteter som dekker både intercity- og lokaltog med varierende varighet fra 15- til 60 minutter. Du kan velge å kjøre en av dem mens datamaskinen kontrollerer de andre togene.


Flott gjenspillbarhet – Etter en aktivitet blir din kjørestil og tidsbruk evaluert og sammenlignet med hva som er mulig å oppnå og tidligere resultater. Prøv samme aktivitet igjen for å nå en høyere poengsum ved å bremse mer nøyaktig eller ved å kjøre mer økonomisk. Du må fortsatt forberede seg på overraskelser da trafikk og forsinkelser kan endres når du prøver samme aktivitet på nytt.


For nybegynnere og erfarne spillere – Ulike verktøy er inkludert for å hjelpe nybegynnere til å lære togkontrollene og funksjoner. En valgfri tastaturveiviser viser deg hvilke taster som skal trykkes, når og hvorfor. Aktiver enkle kontroller for å betjene toget med bare opp- og ned-tastene (pil), mens datamaskinen håndterer de avanserte funksjonene. Erfarne spillere kan betjene alle spakene og andre kontroller direkte fra tastaturet, med eller uten hjelpemidler.


Realistisk fysikk – Detaljert simulering av funksjoner og komponenter sikrer realistisk fysikk. Simulatoren inkluderer British Railways type 112, 117, 122, 126 og 127. Alle komponenter er separat simulert, som alt fra starter, motor, girkasse, clutch/væskekobling, momentomformer og kardang. Vakuumbremser med høyvakuum, bremseledninger, bremsesylindre, reservoarer og ventiler er også simulert i detalj.


Følelsen av bevegelser – Fjæring av hver enhet er bygget opp med akselkasser og boggirammer med bolster, alle individuelt modellert for å få toget til å svaie og bevege seg i takt med ujevnheter i jernbanesporet. Førerens hode (kameraposisjon) beveger seg også individuelt i forhold til bevegelsene i førerrommet.


Over 240 km med jernbane – Simulatoren kommer med to fiktiv rute som til sammen byr på over 240 km med jernbane, fordelt på flere banestrekninger bygget for ulike hastigheter. Alle baner har semaforsignaler og er realistisk oppbygget med doserte kurver, overgangskurver og individuelle sporskjøter.


Diesel Railcar Simulator - offisielt nettsted