Main Spessart Bahn: Aschaffenburg - Gemünden for Train Sim World

Aschaffenburg til Gemünden, som er 52 km av Main Spessart Bahn, gir deg mulighet til å kjøre både person- og godstog i et variert landskap. Medfølgende materiell er DoSto, DB BR 146.2, DB BR 185.2 og 4 ulike godsvogner.


Forhåndskjøp er tilgjengelig til redusert pris frem til og med 21.februar på Steam.