MZ

  • Dette er et prosjekt jeg startet på for lenge siden, men som har blitt liggende urørt (som mange andre prosjekter)

    Planen er å lage MZ serie I - III som freeware for Train Sim World og kanskje Train Simulator 2019. Det ble bygget 46 stk for DSB, men brukes i dag både i Norge, Sverige, Danmark og Australia. Tror dette kan bli populært lokomotiv for Train Sim World. Jeg ser også på muligheten for å ta det i bruk i Train Simulator da TS1 kun har MZ serie IV.


    (Boggier, plog og buffere er kun placeholders inntil videre)


    Andreas L :)

  • Oystein

    Closed the thread.