Raumabanen 0.2

License Agreement
Creative Commons <by-nc-nd>

Raumabanen (beta)

Ruten er på ingen måte ferdig, strekningen Dombås-Bjorli er ikke påbegynt med noe annet enn spor, skilt og signaler.
Les innholdet under nøye før du laster ned ruten.


Innhold – the content


Filene er ment kun for privat bruk. 3DTog.com/innehaver av dette innlegget tar ingen ansvar for eventuelle feil eller skader filene kan forårsake på din datamaskin. Filene må aldri under noen omstendighere bli solgt eller benyttes kommersielt. Redistribusjon av filene er ikke tillatt.

The files are meant for private use only. 3DTog.com does not take any responsibility for damages the files may cause on your computer. The files must never under any circumstances be sold or be used commercial. Redistribution not allowed.


Følgende assets / The following included assets: rock_formations_by_newS_v1.2_for_TS2014.rwp, swedish_catenarys_by_newS_v2.2.2.rwp, swedish_houses_by_newS_pack-03-v1.0.rwp, swedish_platforms_by_newS_v1.2_for_TS2014.rwp, swedish-houses_by_newS-pack02-v1.2.rwp and Truckpack_by_newS_vol1.rpk er laget av newS / is made by newS. http://www.klemund.de/RailSimulator/


Følgende assets fra UKTS Freeware Pack er inkludert: gorund textures, blocks and lofts.

The following content from UKTS Freeware Pack are included: gorund textures, blocks and lofts.


Påkrevd add-ons – required add-ons

NO-signals_by_newS_and_KMW_0.2.1.rar

Line 220 Praha – Summerau by Kal000px


Installasjon – Installation


Installere alle de inkluderte RWP/RPK-filene ved å bruke package manager i «Utilities.exe» som finnes i Railworks-installasjonsmappe. Normalt lokalisert her: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks. Gjør det samme for filene nevnt over (påkrevde filer)


Install all the included RWP/RPK-files by using the package manager in “Utilities.exe” which can be found in the railworks-installation folder, normally located here: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks. Also install the required assets mentioned above.


Kjente feil:


– Det kan være et problem for noen å laste ned Line 220 Praha-Summerau da man får beskjed om at zip-filen er korrupt. Bruk i såfall Win-Rar til å åpne filen (dobbelklikk på filen) Kopier deretter Assets-mappen til RailWorks-installasjonsmappe som nevnt over.

– Medfølgende skilt kan skape problemer for ruter med den originale skiltpakken. Midlertidig løsning er å laste ned originale skilt og installere disse på nytt – merk at dette vil medføre feil med skiltene på Raumabanen!