Di4 / ME boggi

Med bare litt arbeid igjen på teksturene er den nye boggien til Di4 og ME ferdig.

3D modellen er den samme som før, men med litt optimalisering og ny uv-map. Dette er den boggien som både Di4 og ME får selv om at det er noen ulikheter i virkeligheten.