Di4 - kort oppdatering

Parallelt med ME jobbes det med Di4. Den nye modellen av loket var allerede i Train Simulator i 2019, men jeg la merke til at noe ikke stemte med lokkassen og valgte derfor å gjøre endringer på modellen. Før jeg starter med tekstureringen av loket vil jeg ta noen referansemål på Di4 ved anledning for å kontrollere at tegningene stemmer. Tidligere valget jeg å ha unik uv-map for alle delene på lokomotivet, men når man har med så mange detaljer å gjøre kan det fort ende opp med 3-4 4K teksturer for å opprettholde god kvalitet. For å unngå dette blir modellen speilet og laget i moduler, som bruker de samme teksturene opp igjen flere steder. Dette reduserer muligheten for variasjoner i teksturene, men samtidig vil oppløsningen bli høyere.


Dette er status i Blender så langt.