Status førerrom og NFRAB TME

Fremgangen er ikke stor, men arbeidet fortsetter. Å lage et førerrom, uten tegninger og nøyaktige mål, gjør jobben mye vanskeligere enn først antatt. Det meste tas på øye-mål, og siden man er så tett på detaljene er det enkelt å legge merke til feil. Dette er også første gangen jeg lager et førerrom med et så høyt detaljnivå for Train Simulator, så det er også en brå lærekurve for min del. Jeg håper beta-testere har tålmodighet noen uker til!


Jeg tok meg også tid til å lage den nye TME-designet til Nordic Re-Finance AB. TME er betegnelsen på ME i Sverige, som nå har fått 3 lokomotiver fra Danmark.Stor takk til alle som har bidratt med referansemateriale til dette prosjektet! Her er det jeg har fått i tilknyttning til førerrommet.

Comments 2